Ana Sayfa Ekonomi TÜSİAD Genel Kurulunda Türkiye’nin Ekonomik Sorunları Gündeme Geldi

TÜSİAD Genel Kurulunda Türkiye’nin Ekonomik Sorunları Gündeme Geldi

0
TÜSİAD Genel Kurulunda Türkiye’nin Ekonomik Sorunları Gündeme Geldi

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Ekonomik Durumu Değerlendirdi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul Toplantısı bugün düzenleniyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı sıfatıyla son kez kürsüye gelen Tuncay Özilhan, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Özilhan, mevcut ekonomik durumun vazgeçilmez sorunlarını “yüksek enflasyon, TL’nin değerindeki istikrarsızlık, cari açık, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı, nitelikli eleman sorunu” olarak sıraladı.

Türkiye’nin Siyasi İstikrarı ve Dış Politikadaki Rolü

Özilhan, konuşmasında Türkiye’nin siyasi istikrar arayışına devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin doğu ile batı arasında bir köprü olduğunu vurgulayarak AB üyelik sürecinin önemine dikkat çekti. Dış politikada pazarlıkçı yaklaşımın yerine ilkeler bazında bir politikanın benimsenmesi gerektiğini söyledi. Küresel risklere karşı AB’nin Türkiye için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu da vurguladı.

Ekonominin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Özilhan, yüksek enflasyon, TL’nin değerindeki istikrarsızlık, cari açık, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı ve nitelikli eleman sorununun Türkiye’nin ekonomik durumunun vazgeçilmez sorunları olduğunu belirtti. Üretim artışının sağlanmadan kalıcı bir ekonomik iyileşmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Tuncay Özilhan, gelişkin bir üretim kapasitesinin hem sanayide hem tarımda stratejik önem taşıdığını söyledi. Bu stratejik önemin öngörülebilirlik ve yatırım ortamının iyileşmesine, yani hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının tam anlamıyla uygulanmasına bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca yüksek enflasyonun ve refah üretmeyen büyümenin geçim sıkıntısı ve işsizlik sorunu yarattığını, nitelikli insan kaynağı sorununun ise eğitim sisteminin yetersizliğinden kaynaklandığını dile getirdi. Son 20 yılda eğitimle ilgili yapılan 17 değişiklikle sorunların çözülmediğini ve Türkiye’nin hala nitelik ve fırsat eşitliği sorunlarıyla uğraştığını belirtti.