Ana Sayfa Ekonomi Türkiye ve AB Arasındaki Gümrük Birliği: Geçmişten Günümüze

Türkiye ve AB Arasındaki Gümrük Birliği: Geçmişten Günümüze

0
Türkiye ve AB Arasındaki Gümrük Birliği: Geçmişten Günümüze

Gümrük Birliği’nin Oluşumu ve Önemi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 6 Mart 1995’te alınan kararla yürürlüğe giren Gümrük Birliği, 1 Ocak 1996’da başladı ve ticari ilişkilerde önemli bir adım olarak kabul edildi. Bu birliğin temelleri, 1963’te imzalanan Ankara Anlaşması ile atıldı ve 1973’te Katma Protokol ile devam etti. Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve AB arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler ortadan kalktı. Böylece, ticaret serbestisi sağlandı.

Gümrük Birliği’nin Bugünkü Durumu ve Sorunlar

29 yaşına ulaşan Gümrük Birliği, günümüzde değişen ve artan küresel ticaretin ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kaldığı görülüyor. Türkiye’nin AB’nin diğer ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarına taraf olmaması, kara yolu kotaları gibi sorunlar Gümrük Birliği’nin işleyişini zorlaştırıyor. Bu nedenle, birliğin güncellenmesi ve genişletilmesi gerekiyor.

Türkiye ve AB Arasındaki Ticaretin Gelişimi

Gümrük Birliği’nin başlamasından bu yana Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacmi hızla arttı. 1995’te 30 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2023’te 210 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin AB’ye ihracatı 2023’te 104,3 milyar doları bulurken, ithalatı 106 milyar dolara yükseldi. Türkiye, AB ülkeleri ile olan ticaretinde önemli bir aktör konumunda.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, hem Türkiye hem de AB için karşılıklı fayda sağlayacak ve ticari ilişkileri daha da güçlendirecektir.