Ana Sayfa Gündem Türkiye’deki İşletmeler Ekonomik Kaygılara ve Tedarik Zinciri Zorluklarına Rağmen Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye’deki İşletmeler Ekonomik Kaygılara ve Tedarik Zinciri Zorluklarına Rağmen Büyümeye Devam Ediyor

0
Türkiye’deki İşletmeler Ekonomik Kaygılara ve Tedarik Zinciri Zorluklarına Rağmen Büyümeye Devam Ediyor
network digital hologram and internet of things on city background.5G network wireless systems.

 

İSTANBUL, Türkiye. – Equinix tarafından dünya genelinde 2900’den fazla BT lideri ile gerçekleştirilen Equinix 2022 Küresel Teknoloji Trendleri Araştırması’nın verileri yayınlandı. Rapora göre, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, pandemiden alınan derslerin ardından iddialı büyüme planlarını desteklemek için dijital teknolojilere büyük yatırımlar planlıyor. Yaklaşan olası bir durgunluk endişesine ve Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda küreselleşmenin sonu hakkında yapılan konuşmalara rağmen, işletmeler daha fazla küresel büyüme planları konusunda iyimser görünüyor.

 

Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier, araştırmaya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Türkiye’deki birçok işletmenin pandemi boyunca gösterdiği direnç, her zamankinden daha güçlü görünüyor. Araştırmaya göre Türkiye genelindeki şirketlerin pandemi sırasında yaptığı teknolojik değişiklikler büyük ölçüde kalıcı ve yüzde 57 gibi sağlam bir kesim, durumun böyle olduğunu bildiriyor. Ayrıca, raporun gösterdiği gibi Türkiye’deki şirketlerin yüzde 84’ünün hem yerel hem de uluslararası büyüme planlarında istikrarlı bir şekilde ilerlediğini görmek gerçekten çok olumlu. Türkiye’de 5G ağ altyapısı, kişisel veri ve gizlilik hakları ile gerçek zamanlı uygulamalar, kuruluşların üç yıllık teknoloji stratejilerinin en önemli parçaları olarak öne çıkıyor.”

 

Türkiye’deki şirketlerinin teknoloji stratejisi için en yüksek öncelikler arasında veri koruma yönetmeliklerine uymak ve müşteri deneyimini iyileştirmenin olduğunu altını çizen Aslıhan Güreşcier “Sektör genelinde sürdürülebilirliğin odak noktası olması oldukça etkileyici ancak Türkiye’deki BT karar vericilerinin yüzde 70’i, kuruluşlarının teknoloji stratejisi için çevresel etkiyi azaltmanın bir öncelik olduğunu söylese bile katılımcıların neredeyse yarısı, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki zorlukları, kuruluşları için bir tehdit olarak görüyor. Siber saldırılar, güvenlik ihlalleri ve veri sızıntıları şirketler için en büyük tehditler olarak öne çıkıyor” dedi.

 

Türkiye’deki karar vericiler önümüzdeki 12 ay içerisinde operasyonlarını büyütecek

 

Türkiye’den araştırmaya katılan BT karar vericilerinin %84’ü, kuruluşlarının önümüzdeki 12 ay içinde büyümeyi planladığını belirtti. Büyümeyi planlayan katılımcıların %31’i yeni bir şehre, %28’i yeni bir ülkeye, %41’i ise tamamen yeni bir bölgeye girmeyi düşünüyor.

 

Araştırma kapsamında Türkiye’de küresel büyümeyi potansiyel olarak sınırlayan birtakım faktörler, işletmeler tarafından tespit edildi ve tedarik zinciri zorlukları, önemli bir endişe alanı olarak öne çıktı. Katılımcıların %52’si, işletmelerinin küresel tedarik zinciri sorunları ve kıtlıklarından muzdarip olduğunu ifade ederken; %55’i, küresel çip sorununu işletmeleri için bir tehdit olarak nitelendirdi.

 

Devam eden tedarik zinciri sorunlarının sanallaştırma ihtiyacını artırdığı görülüyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı (%42), sanal olarak bulut üzerinden dağıtım yaparak küresel genişleme planlarını kolaylaştırmayı amaçlarken, %15’i ise bunu bir bare metal çözümü kullanarak yapmayı planladıklarını ifade ediyor. Ayrıca, Türkiye’deki BT liderlerinin %42’si, dijital dağıtımlarda planlanan artışı kolaylaştırmak için taşıyıcıdan bağımsız sunucu barındırma çözümlerine daha fazla harcama yapılmasını beklediklerini söylerken, %54’lük daha büyük bir kesim de dijital dönüşümde ilerlemeyi ve dayanıklılık oluşturmayı planlayarak, ara bağlantı hizmetlerine yapılan yatırımı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

 

 

COVID-19 krizi şirketlerin dijital evrimini hızlandırdı

 

Pandemi, işletmelerin dijital stratejileri üzerinde de önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Türkiye’deki BT liderlerinin %31’i, COVID-19 krizi nedeniyle şirketlerinin dijital evrimini hızlandırdıklarını söylüyor. Araştırmaya göre katılımcıların neredeyse yarısı (%46) BT bütçelerinin, artık geniş çapta kabul edilen, sağlam dijital altyapının anında gelişen iş gereksinimlerine dönüşmesi gerekliliğine dair bir iç görü mirasının doğrudan bir sonucu olarak arttığını onaylıyor. Ayrıca, ankete katılanların çoğunluğu (%57) pandemi sırasında uygulanan teknoloji değişikliklerinin ve yatırımların kalıcı olduğuna inanıyor.

 

Diğer yandan, Türkiye’de siber güvenlik konusundaki önemli endişeler devam ediyor. Büyümelerin dayanıklı dijital modellerle desteklenmesini sağlamak, özellikle artan istikrarsızlık ve ortaya çıkan küresel tehditlerin olduğu bir zamanda iş açısından kritik öneme sahip. Ankete katılanların %83’ü dijital öncelikli stratejilerinin bir parçası olarak kilit önceliğin siber güvenliği iyileştirmek olduğunu doğruladı. %86’sı yerel piyasa veri düzenlemelerine uymanın kritik olduğunu söylerken, %81’i işletmelerini geleceğe hazırlama ihtiyacını vurguladı. BT uzmanlarına göre en çok korkulan tehditler, %65 ile siber saldırılar, %64 ile de güvenlik ihlalleri ve veri sızıntıları oldu.

 

Araştırma kapsamında ortaya çıkan diğer sonuçlar:

Müşteri ve çalışan deneyimine öncelik verildi: Dijital benimsemenin son kullanıcıları etkilediğini kabul eden Türkiye’deki BT liderlerinin %84’ü, müşteri deneyimini geliştirmenin bir öncelik olduğunu söyledi. Ayrıca şirketlerin %80’i, çalışan deneyimini iyileştirmenin dönüşüm yolculukları ve yetenekleri elde tutma açısından kritik olduğunu belirtti.
Buluta geçiş devam ediyor: Türkiye’deki BT liderlerinin %75’i, daha fazla iş fonksiyonunu buluta taşımayı planladıklarını söyledi. Katılımcıların neredeyse yarısı, iş açısından kritik uygulamalarının çoğunu buluta taşımayı planlarken; %79’luk kesim ise güvenlik işlevlerini buluta taşımayı planlıyor.
Genel bulut hakimiyeti: Genel bulut modelleri, yanıt verenlerin %43’ü için tercih edilen yaklaşım olsa da Türkiye’deki dijital liderlerin neredeyse dörtte biri (%23) hala tek bir bulut sağlayıcısına güveniyor veya hiçbirine güvenmiyor. Ayrıca, ankete katılanların %39’u ara bağlantının bağlantı esnekliğini artırdığına inanırken, %30’u hibrit çoklu bulutu etkinleştirmek için kullandığını bildiriyor.
İnovasyona yatırım: Birçok BT lideri, işletmelerini geleceğe hazır hale getirmek ve 5G, nesnelerin interneti (IoT) ve Web3 gibi gelişen teknolojilerden tam olarak yararlanmak istiyor. Katılımcıların %79’u hizmet olarak her şey (XaaS) modeline geçtiklerini söyledi. Bu katılımcılardan %61’i BT altyapısının sadeleştirilmesini, %41’i esnekliği ve %59’u da iyileştirilmiş kullanıcı deneyimini bu geçişlerinin en temel nedeni olarak gösterdi.
Sürdürülebilirliğe odaklanma: Dijital liderler, inovasyon yaparken BT altyapılarının sürdürülebilirliğini yakından takip ediyor. %64’ü BT ekipmanlarının çevresel etkisini ölçtüğünü ve aktif olarak sınırlamaya çalıştığını söylerken; %60’ı yalnızca temel karbon azaltma hedeflerini karşılayabilen BT iş ortaklarıyla çalışacağını belirtti. %75’i ise sürdürülebilirliğin, artık bilime dayalı hedeflere verilen taahhütlerle kuruluşlarının en önemli itici güçlerinden biri olduğunu ifade ediyor.

###

 

Global Teknoloji Trendleri Anketi hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bir kopyasını indirmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: Equinix 2022 Global Tech Trends Survey

 

Anket Hakkında

Equinix tarafından yaptırılan bağımsız çalışma, Kuzey ve Güney Amerika (Brezilya, Kanada, Kolombiya, Meksika, ABD), Asya-Pasifik (Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Singapur, Güney Kore) ve EMEA’daki (Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Nijerya, Polonya, Portekiz, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, BAE, Birleşik Krallık) çeşitli işletmelerde 2900 BT karar vericisi ile anket yapılarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, Dynata’nın çevrim içi panelinden seçildi. Anket, 1 Mart 2022 ile 29 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

 

Dijital Liderliğin Geleceği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

Equinix Hakkında

Equinix (Nasdaq: EQIX), dijital liderlerin başarılarını güçlendiren temel altyapıyı bir araya getirmek ve birbirine bağlamak için güvenilir bir platformdan yararlanmalarını sağlayan dünyanın dijital altyapı şirketidir. Equinix, günümüz işletmelerinin avantajlarını artırmak için ihtiyaç duydukları tüm doğru yerlere, iş ortaklarına ve olanaklara erişmelerini sağlar. İşletmeler, Equinix sayesinde çeviklikle ölçeklenebilir, dijital hizmetlerin başlatılmasını hızlandırabilir, birinci sınıf deneyimler sunabilir ve değerlerini katlayabilirler.

 

İleriye Yönelik Açıklama

Bu basın bülteni, riskler ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Gerçek sonuçlar, bu tür ileriye dönük beyanlarda tartışılan beklentilerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu tür farklılıklara neden olabilecek faktörler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, IBX® veri merkezlerini edinme, işletme, inşa etme ve Equinix ürün ve çözümlerini geliştirme, devreye alma ve sunmanın zorlukları; satın aldığımız veya edineceğimiz şirketlerin Equinix’e entegrasyonuyla ilgili beklenmeyen maliyetler veya zorluklar; yakın zamanda kurulan veya edinilen veri merkezlerindeki müşterilerden önemli gelir elde edememe; zaman zaman düşünülen herhangi bir finansman düzenlemesinin tamamlanmaması; mevcut ve yeni rakiplerle rekabet; yeni veya ödenmemiş borçları ödemek için yeterli nakit akışı yaratma veya başka bir şekilde fon elde etme yeteneği; kilit müşterilerimizden kaynaklanan iş kaybı veya düşüşü; GYO olarak vergilendirmemize ilişkin riskler ve Equinix’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvurularda zaman zaman açıklanan diğer riskler yer alıyor. Özellikle, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan ve Equinix’ten talep üzerine kopyaları temin edilebilen son Equinix üç aylık ve yıllık raporlarını inceleyebilirsiniz. Equinix, bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük bilgileri güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez.